Menstruační dovolená má svá pro i proti. Měla by v Česku úspěch?

Trápí vás bolestivá menstruace, během které se zkrátka nemůžete soustředit na práci? Zkuste si představit, že byste každý měsíc měla během svých dnů nárok na placené volno. V některých zemích to tak totiž funguje už dlouhé roky. Měla by menstruační dovolená úspěch i v Česku?

Až 75 % žen popisuje, že je během menstruace trápí bolesti hlavy, nevolnost, únava,  podrážděnost, a hlavně výrazné bolesti v podbřišku. U některých se tyto příznaky projevují tak silně, že se během menstruace nedokáží na nic pořádně soustředit. Včetně práce. Některé země i jednotlivé firmy proto nabízejí tzv. menstruační dovolenou – několik dní volna, které mohou ženy s bolestivou menstruací čerpat každý měsíc. Tento koncept úspěšně funguje třeba v Japonsku, Indonésii, Jižní Koreji, Zambii, a o jeho zavedení se jako první evropský stát snaží Španělsko.

Dovolená přispívá k detabuizaci menstruace

Je bez debat, že možnost vzít si pár dní volna, když pociťujete křeče a silnou bolest, má velký potenciál zvýšit spokojenost a well-being v pracovním prostředí. Ženy se tak mimo jiné nemusí obávat nepříjemností plynoucích ze snížené produktivity.

Menstruace a vše, co se jí týká, je u nás stále velkým tabu. Především mužům je často velmi nepříjemné se o ní bavit, a někteří ji dokonce považují za něco odpudivého, co by ženy měly udržovat v tajnosti. Otevřená diskuze v zaměstnání by mohla vést k tomu, že menstruace bude běžnou součástí pracovního života, a ne ostudou. Časem bychom tak mohli volno kvůli bolestivé menstruaci vnímat stejně jako volno kvůli silnému nachlazení.

Menstruační volno může ženám i uškodit

Ačkoli je menstruační volno vstřícným gestem vůči ženám, pro něž je menstruace náročným obdobím, v mnoha ohledech by mohlo nadělat více škody než užitku.

Aby totiž žena mohla menstruační volno využít, musí o této potřebě velmi otevřeně komunikovat se svýmzaměstnavatelem. A ne všichni jsou na takovou míru otevřenosti připraveni.

Sdílení citlivých informací týkajících se menstruačního cyklu je pro mnoho žen naprosto nepředstavitelné. Ze strany zaměstnavatele pak taková znalost může vést k různým spekulacím či dokonce vtipům o vlivu premenstruačního syndromu ženy na pracovní výkon, a v případě nepravidelné menstruace i k nepříjemnému zpochybňování.

Pokud má zaměstnavatel brát v potaz to, že ženy mohou každý měsíc zameškat několik pracovních dní kvůli menstruačnímu volnu, nabízí se samozřejmě otázka, zda by to nějak ovlivnilo výběr zaměstnanců. Je možné, že by firmy v přijímacích řízeních dávaly přednost mužům, případně ženám, které menstruační dovolenou nevyužijí.

Menstruační dovolená by také v některých firmách mohla způsobit konflikt uvnitř pracovního kolektivu. Muži se mohou touto ryze ženskou výhodou cítit diskriminováni. V některých pak potřeba menstruačního volna může vzbuzovat pocit, že ženy nejsou, především v době menstruace, schopné plnohodnotného pracovního výkonu.

Odborníci i veřejnost se zatím shodují, že menstruační dovolená by u nás velkým hitem nebyla. V našem pracovním prostředí navíc na podobném principu fungují tzv. sick days, které řada firem nabízí zaměstnancům jako benefit. Česká společnost se výrazně posunula, ale téma menstruace s sebou stále nese velké stigma. Ženy by dny menstruačního volna pravděpodobně buď vůbec nevyužívaly, nebo by jim přinesly více problémů než úlevy.  Ačkoli má menstruační dovolená velký potenciál, budeme si na ni ještě nejspíš muset počkat.

Titulní obrázek https://www.shutterstock.com/image-photo/bad-period-full-length-view-caucasian-2064704318