Jak doma zabavit sebe i děti? Zkuste malování podle čísel

Ať už jsou prázdniny nebo nynější situace kolem pandemie COVID-19, která brání dětem chodit do školy, je čas, kdy je potřeba se jim věnovat doma. Nenechte je sedět u televize nebo počítače, rozvíjejte jejich dovednosti hrou. Už jste slyšeli o malování podle čísel?

Tato zábava zajistí, že děti budou dlouhodobě zaneprázdněné a také jim pomůže v mnoha aspektech. Pojďme se podívat na to, co přesně malování podle čísel znamená a proč je zrovna malování pro děti důležité?

Co je malování podle čísel?

Malování podle čísel je způsob, který lidem (i těm bez špetky kreativity) umožňuje namalovat různé druhy mistrovských děl, obrázků, fotografií apod. Celý obrázek tvoří mnoho malých tvarů různě rozdělených a očíslovaných. Každý tento tvar má své číslo, podle kterého hledáte stejně očíslovanou barvu, jíž tvar vybarvíte. Děti milují omalovánky, vybarvování obrázků podle čísel je skvělým způsobem, jak tuto činnost oživit.

Proč by si děti měly malovat?

Umění je přirozeně spojeno s kreativitou, atributem, který je stále častěji uváděn jako jeden z nejdůležitějších faktorů úspěchu jednotlivců, organizací a kultur. Pravdou je, že umění je velmi důležité, i když poněkud nehmotné, a že pokud se děti věnují praktickým uměleckým činnostem, učení z jiných oblastí jim jde o mnoho lépe.

Malování trénuje mozek dítěte

Kreativní činnosti, mezi které patří právě malování, využívají odlišnou část mozku, než například čtení nebo matematika. Pravá strana mozku je naše kreativní polovina – a je zodpovědná za vizuální dovednosti a porozumění tomu, co vidíme očima (v předškolním věku se tato část neustále vyvíjí). Kreativní hry a malování pomáhají trénovat mozek dítěte, což vede k jeho celkovému zdravému vývoji.

Pomáhá s vyjadřováním emocí

Dítě se učí, jak vyjádřit své vlastní pocity tím, že transformuje vlastní myšlenky a pocity na papír.

Malba buduje sebeúctu

U malířských aktivit dětí neexistuje žádný správný nebo špatný způsob malování. Důraz je kladen na proces, aby se každé dítě cítilo úspěšné bez ohledu na úroveň dovedností nebo vývojovou fázi.Proto na své děti netlačte, začněte pomalu, pomohou vám k tomu jednoduché obrázky na kreslení.

Malování pomáhá zmírnit stres

Stejně jako dospělí, i děti v předškolním věku jsou stresovány. Malování je jedním ze způsobů, jak se může dítě zbavit stresu a zdravým způsobem vyjádřit své pocity.

Malování buduje jemnou motoriku

Uchopení štětce, kreslení teček a čar, míchání barev, stříhání nůžkami, ovládání lepicí tyčinky nebo mačkání lahvičky s lepidlem, hnětení a válení plastelíny, trhání papíru – všechny tyto úkoly vyžadují stále větší obratnost a koordinaci, přesto jsou tak zábavné a odměňující, že je děti chtějí dělat znovu a znovu.

Když se děti těmto uměleckým aktivitám věnují, zlepšuje se jejich jemná motorika. Práce na velkých listech papíru nebo na stojanu pomáhá rozvíjet zase velkou kontrolu svalů. Malování také pomáhá rozvíjet koordinaci očí.

Rozvíjí se verbální jazyk

Děti v předškolním věku se často nemohou dočkat, až se s vámi podělí o své malby a výtvory. Nehádejte, co si myslíte, že vaše dítě namalovalo, ale raději se ho zeptejte: „Pověz mi o svém obrazu“. Položením otevřených otázek mu tak pomůžete rozšiřovat myšlení a verbální dovednosti.

Umění rozvíjí schopnost řešit problémy

Otevřené, procesně orientované umění představuje nekonečnou možnost rozhodování, vyvozování závěrů, hádání a hodnocení výsledků. Je klíčem pro kreativitu a sebevědomí flexibilní mysl dětí, kterou právě nové kombinace a nápady rozvíjí.

Malování je pro děti smyslový zážitek

Dítě si postupně buduje znalostní základnu různých smyslových zážitků, například jaké je to dotýkat se papíru malováním prstů nebo jaké je to přejet štětcem po papíře. Senzorické zážitky jsou důležité, protože pomáhají vašemu dítěti prozkoumat a pochopit svět kolem sebe.

Pamatujte, že z vašeho dítěte nemusí být Vincent van Gogh, jde o to, abyste spojili zábavu, učení a rozvíjení smyslů v jedno. Sami uvidíte, jak se při malování podle čísel budou skvěle bavit.

Zdroj obrázků:

Vymalujsisam.cz