Cool People of Brno: Mgr. Kateřina Doležalová, Nadační fond dětské onkologie Krtek

Tuto sobotu, 25. března, pořádáme v klubu Lemon pod hlavičkou našeho charitativního spolku We Love to Help, akci Filip tančí pro Krtka – jejímž cílem je podpořit brněnský Nadační fond dětské onkologie, Krtek. A právě o tomto fondu, o jeho poslání, úžasné pomoci nemocným dětem i jejich rodinám, je můj rozhovor, s paní Mgr. Kateřinou Doležalovou, sociální koordinátorkou NF Krtek. 

Dobrý den, Katko – prosím, co je hlavním posláním NF dětské onkologie, Krtka?
Naší hlavní prioritou je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky.

Jaká je nyní situace v oblasti onkologických onemocnění u dětí? Jsou tato onemocnění u dětí častá?
V České republice postihne zhoubné onemocnění ročně zhruba 350 dětí a dospívajících /z toho 150 dětí se léčí na KDO FN Brno/. Nejčastějšími nádory v dětském věku jsou leukémie, nádory mozku, případně míchy a nádory vycházející z mízního systému.

Jaké jsou obecně úspěchy u léčby u onkologicky nemocných dětí?
Současnými moderními léčebnými metodami lze vyléčit 80-85%. Záleží však na typu nádorového onemocnění.

Pacienty v kterých zařízeních / nemocnicích v rámci NF Krtek podporujete?
Nadační fond dětské onkologie KRTEK podporuje od roku 1999 práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a je její neoddělitelnou součástí.

Podle čeho vybíráte, co se bude z Vašeho nadačního fondu financovat?
Podle požadavků kliniky a individuálních potřeb rodin léčených dětí.

Podporujete tedy jak hospitalizované děti, tak přímo i kliniku jako takovou? Pomáháte třeba s nákupem potřebného vybavení pro onkologicky nemocné pacienty?
Ano, zajišťujeme dovybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, přispíváme na výzkum, vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Pacienty vybavujeme kompenzačními pomůckami. Průběžně, podle aktuálních potřeb, vytváříme projekty zaměřené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dětem, i dětem, které již aktivní léčbu ukončily a vyrovnávají se s jejími následky.

Z Vašeho úhlu pohledu, co považujete za největší úspěchy / přínosy prostřednictvím NF Krtek?
Spektrum naší činnosti je natolik široké, že nelze jednoznačně odpovědět. Pro každou rodinu, každé dítě je v danou chvíli důležité něco jiného. Během aktivní léčby zajišťujeme ubytovnu pro rodiče, po léčbě pořádáme pobytové akce pro rodiny a tábory pro děti a jejich sourozence. V případě, že byly vyčerpány všechny možnosti léčby, pak mohou rodiny využít služeb našeho mobilního hospice, který je zcela hrazen z prostředků NFDO KRTEK.

Největší přínos tak vidím v tom, že jsme schopni pružně reagovat na potřeby všech, kterých se naše činnost týká.

Mohou se na NF Krtek obracet o pomoc i jednotlivé rodiny onkologicky nemocných dětí?
Ano, všechny rodiny onkologicky léčených dětí na Klinice dětské onkologie FN Brno jsou s námi v kontaktu a mohou se na nás kdykoli obrátit.

Jakým způsobem lze Váš NF Krtek podpořit? Mohou lidé zasílat např. finanční částky na Váš účet?
Činnost NF KRTEK lze podpořit jednorázovou libovolnou částkou zaslanou na účet, zasláním DMS, pravidelnými platbami nebo účastí na charitativních akcích.

Jak vím, činností Krtka je také zpříjemňovat pobyt dětí v nemocnici – mohou lidé přispět např. nějakou sbírkou hraček – která by se pak do nemocnic pro děti využila?
Děti s onkologickým onemocněním mají dlouhodobě sníženou imunitu, proto jsou pro vhodné jen hračky zcela nové, omyvatelné a bezpečné. Nejsou například vhodné hračky plyšové. Momentálně jsou herny plně vybaveny. Potřeba hraček každoročně nastává v předvánoční době.

V rámci naší sobotní akce se chystáme také navštívit nemocné děti přímo v nemocnici. Čím jim zde můžeme – za náš spolek We Love to Help i za ostatní lidi, kteří chtějí pomoci, udělat radost?
Myslím si, že samotná návštěva děti, rodiče i personál potěší. Radost udělají i maličkosti ve formě drobných sladkostí a poděkování za náročnou práci a péči jistě ocení i sestřičky :). Vědomí, že jsou lidé, kteří na ně myslí, opravdu pomáhá.

ODKAZ: Nadační fond dětské onkologie KRTEK / web
ODKAZ: Nadační fond dětské onkologie KRTEK / facebook

ODKAZ: We Love to Help / facebook

ODKAZ: Filip tančí pro Krtka / událost na facebooku