Bezpečnost práce: Jak správně vybrat pracovní obuv a rukavice?

Každý zaměstnavatel na území České republiky je povinen zajistit bezpečnost a hygienu zaměstnance při plnění jeho profesních povinností. Souvisí to nejen s ochranou okolí, ale také s individuální ochranou zaměstnance. Můžeme to pochopit tak, že mu poskytneme vhodné pracovní pomůcky a nástroje, které ho ochrání před nebezpečím. Do tohoto patří i poskytnutí pracovní obuvi a rukavic, v profesích, kde je to potřeba.

Bezpečná pracovní obuv

Bezpečnou pracovní obuv vyžadují zejména povolání, ve kterých zaměstnanec přichází do styku s nebezpečím, že mu například něco těžkého může spadnout na nohu nebo nebezpečné chemikálie při vylití mohou protéct botou. Pracovní obuv nemusí splňovat požadavky pro bezpečnou obuv, pokud to povaha práce nevyžaduje.Typicky by pracovní obuv měli používat řemeslníci, jako například zedníci, truhláři, skladníci apod. V takovém případě obuv dokonce poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům zcela zdarma.

Jaké vlastnosti má pracovní obuv?

Pracovní obuv má tedy primárně zajistit bezpečí a zdraví zaměstnance. Kromě toho, že je vyztužená tak, aby bylo minimalizováno riziko rozdrcení prstů a chemická odolnost, pak může bezpečná pracovní obuv splňovat i další prvky:

  • odolnost proti uklouznutí,
  • odolnost proti propíchnutí,
  • odolnost proti vodě apod.

Tyto prvky se budou u každého zaměstnání lišit podle profese, kterou vykonává.

Výběr pracovních rukavic

Taktéž zaměstnanci, kteří vykonávají těžkou nebo nebezpečnou manuální práci (zvedání těžkých břemen, manipulace s chemikáliemi apod.) by měli být vybaveni bezpečnými pracovními rukavicemi. V závislosti na tom, jak velké riziko poškození rukou je, by měly být rukavice rovněž vybaveny bezpečnostními prvky, jako je odolnost proti vodě, chemikálií, propíchnutí apod. Opět je to závislé na profesi, kterou zaměstnanec vykonává.

Zdroj obrázku: {Love Silhouette} / Shutterstock.com