Moje zamyšlení – zpátky k přírodě a tradicím v dnešní hektické době? ANO!

Musím se vám přiznat, že čím jsem starší, tak stále častěji přemýšlím nad tím, jak moc negativní dopad má na nás a vlastně, i na naše okolí, přírodu…dnešní hektická a uspěchaná doba. Co mám děti, dívám se na mnoho věcí jinak a podvědomě se v celé řadě ohledů snažím navracet a být co nejblíže přírodě. Nějak tak cítím, že je to správné, protože ten shon, stres, naprosto konzumní společnost, ve které žijeme, se na nás a hlavně, na našem zdraví zkrátka podepisuje…

Ale – musím vám vysvětlit, proč to vlastně celé píšu. Byla jsem totiž vychovávaná v rodině, kde se vždy zdraví a vlastně, také celý pohled na zdravý životní styl, hodně řešil.
Moje maminka je výživová poradkyně a dříve jsme měli také malý obchůdek se zdravou výživou, kde jsem já často „brigádničila“ – a nějak tak přirozeně, pod vlivem rodičů, samozřejmě, jsem si cestu ke zdravému životnímu stylu budovala, už vlastně od dětství.

Obrovský vliv měl na mě ale i tatínek, je lékař, gastroenterolog, ale mimo to, věnuje se už celou řadu let východní medicíně. Mimo lékařskou praxi má i své centrum, které se, co se služeb týká, zaměřuje právě na východní medicínu – akupunkturu, akupresuru, masáže, baňkování… Jsou to věci, se kterými jsem byla v častém styku – a to i proto, že tatínek tyto věci dokonce vyučuje. Vždy mě to zajímalo a musím uznat, že i dnes považuju právě východní medicínu za velice prospěšnou a pro zdraví přínosnou.

Ovšem – co jsem dospěla, odstěhovala se z rodného města a založila vlastní rodinu, jsem – ano, přiznávám – začala žít právě tím konzumním, rychlým, nějak tak „automatickým“ stylem života, jako celá řada lidí.
Ale dnes, co jsem zase o pár let starší, opět vzpomínám právě na doby dětství, kdy jsme například zdravotní problémy řešili nejen tou „známou a osvědčenou“ lékařskou cestou, ale také alternativními způsoby, třeba zmiňovanou akupunkturou, nebo jsme zkoušeli bylinky, přírodní produkty…

Tím samozřejmě nemyslím, že – pokud se budeme bavit o medicíně – jsou dnešní medicínské postupy v zásadě špatné a zdraví škodlivé. To rozhodně ne! Ale – myslím, že je fajn věci kombinovat a na sílu přírody a třeba právě také východních metody a filozofie se nedívat tak nějak „skrze prsty“.

Mimochodem – ono i samotné, klasické prostředí nemocnic nepůsobí na lidskou psychiku zrovna „přívětivě“ – jen si vezmětě, když třeba sedíte v čekárně u lékaře, jaké emoce zde vnímáte – myslím, že to v naprosté většině případů není nic pozitivního…

Je mi jasné, že mnozí lékaři, jak dobře vím, alternativní postupy a filozofie obecně považují minimálně za zbytečné – ale jsou tací, kteří jim věří – můj tatínek je toho příkladem. Dokonce – nedávno jsem se dočetla, že jedna brněnská klinika reprodukční a genetické medicíny, Repromeda, má zařízené své prostory dle východních filozofií feng shui – což je rozhodně zajímavé. O Repromedě jsem totiž četla moc zajímavý článek a upoutalo mě, že právě tato klinika byla navržena dle principů východní filozofie feng shui – podle těchto zásad mají zharmonizované zdejší prostředí.

Co je to vlastně „feng shui“?

Tato východní filozofie vychází z předpokladu, že rozmístění nábytku, dekorací či výmalba stěn může ovlivnit tok všudypřítomné energie, která přináší zdraví a harmonii do našeho života.
Učení Feng shui se opírá o tok energie čchi, která je všudypřítomná a vyživuje prostor kolem nás. Množství a kvalita energie čchi mají přímý vliv na naše zdraví a vitalitu.

Repromeda rovněž pracuje s východní medicínou a berou ji zde jako určité vhodné doplnění medicíny klasické.
Východní medicína obecně usiluje o to, aby byl člověk v rovnováze. A to nejen podle Feng shui, které klade důraz na prostředí – rovnováhu je třeba nastavit i v samotném těle. Jednotlivé orgány tedy musí správně fungovat, aby mohlo dojít k bezproblémovému početí a donošení dítěte. Pokud postupy moderní medicíny při léčbě neplodnosti nezabírají, mohou zde v takových případech využít například fytoterapii či biorezonanci.

A právě takový postoj je mi opravdu hodně sympatický a rozhodně bych ocenila, když by takto stejně přistupovala k řešení problémů se zdravím i ostatní zdravotnická zařízení. Myslím, že pro naše zdraví je totiž velice zásadní jednak psychická pohoda a také celková otevřenost – například i vůči přírodním metodám, nebo právě východní filozofii.
Co na to říkáte VY?