Mephisto by Sonka Skerik – v univerzitním kině Scala

Nedávno jsem měla tu čest nafotit se skvělou vizážistkou a fotografkou Sonkou Skerik její další fotostory, ve kterých ztvárňuje známé a výrazné postavy – já se převtělila do démonického Mephista. Celé focení probíhalo v prostorách univerzitního kina Scala – a vedení velice děkujeme za zapůjčení těchto nádherných prostor, o kterých Vám dnes chci napsat něco víc…

dsc_2843-edit

Já sama se ráda převtěluji do jiných a nezvyklých rolí – třeba právě během focení. A proto jsem souhlasila s návrhem Sonky, se ztvárněním právě do postavy Mephista. V této roli je něco tajemného, zakázaného a krásného – i z toho důvodu mě tato postava svou charakteristikou lákala. Byl to dle Biblických příběhů totiž právě Mephisto, kdo nabídl Evě v ráji jablko.

15310364_1303894842966771_1860586927_n

Sonka se postarala o make up, účes, šaty i celé focení – je opravdu nesmírně talentovaná a navíc, skvělý výsledek je v jejím případě vždy více než zaručený.

Jak jsem již zmínila výše, naše focení probíhalo v prostorách univerzitního kina Scala na Moravském nám. v Brně, kde jsou opravdu nádherné a stylové prostory.

dsc_2864-edit

Univerzitní kino Scala je bezpečně jediným kinem v ČR, které funguje pod správou univerzity (a dost možná je tento projekt ojedinělý i v rámci střední Evropy). Univerzita v sále pořádá přednášky, konference, různé společenské události apod. Večer pak kino slouží veřejnosti jako klasické „filmové kino“, jehož provoz zajišťuje společnost Aeropolis, s.r.o.

V tom právě spočívá ojedinělost této symbiózy: přes den tedy studenti mohou chodit do Scaly za velkým plátnem na přednášky, jako jsou Uměnovědný biograf, Literatura v televizním seriálu, Otazníky současného výtvarného umění, Maďarská kinematografie, Grafický design a životní styl či Teorie a dějiny populární hudby, večer si pak mohou Brňané vychutnat nějaký artový filmový kousek či třeba přímý přenos z Metropolitní opery.

dsc_2884-edit

V provozu je kino Scala již od roku 1929. V průběhu doby vystřídalo také názvy Bio Dopz a Kino Moskva. DOPZ byla zkratka z Družstva obchodních a průmyslových zaměstnanců (celým názvem Stavební a obchodní družstvo zaměstnanců obchodu a průmyslu, zapsaná společnost s ručením omezeným), které od září 1927 vlastnilo celou budovu.

Kino zahájilo svůj provoz 28. prosince 1929 premiérovou projekcí zvukového filmu Bílé stíny, amerického romantického filmu oceněného Oscarem za nejlepší kameru.

K 3. prosinci 1935 bylo kino z obchodních důvodů přejmenováno na Scala.

Pak do osudu kina vstoupila německá okupace. Dne 4. prosince 1941 koupila domy od DOPZ Pražská městská pojišťovna a 14. července 1942 se nájemci místností a vlastníky kina stali Fritz Lord a Josef Veselý. Ti už 2. června 1941 požádali o licenci, kterou získali 7. dubna 1944. S příchodem válečné fronty 15. dubna 1945 bylo kino nuceno přerušit provoz. Budova spolu se sousedními v průběhu bojů vyhořela, podzemní kino však zůstalo neporušeno. Po nejnutnější opravě vstupu od 9. května 1945 znovu zahájilo provizorní promítání a po úpravě vestibulu od 2. června obnovilo běžný provoz filmem Martina Friče Druhá směna.

15. října 1948 dostalo kino název Moskva. V první polovině 50. let proběhla stavební adaptace vyhořelé budovy i sousedních domů, někdejší palác DOPZ nahradila honosná socialistickorealistická stavba Hutního projektu od brněnského architekta Lubora Laciny

Po sametové revoluci, od roku 1991 bylo kinu vráceno dřívější jméno Scala. Téhož roku vzniklo Kulturní a informační centrum města Brna (KIC), jež bylo v listopadu 1994 organizačně spojeno se Správou městských kin, a Scala tak přešla s platností od 1. ledna 1995 pod jeho řízení.

Od podzimu 2013 jej jako první univerzitní kino v Česku provozuje Masarykova univerzita ve spolupráci se společností Aeropolis.

dsc_2875

Nám bylo opravdovou ctí v takto nádherných prostorách fotit a ještě jednou velmi děkujeme za zapůjčení prostor.

Děkujeme také Alene Heinrichové za asistenci během focení:)

zdroj informací o kinu Scala: wikipedia

ODKAZ: UNIVERZITNÍ KINO SCALA / web, facebook
ODKAZ: SONKA SKERIK / web, facebook