Jak zvládnout diplomovou práci bez zbytečného stresu?

Magisterské studium není jednoduché. Na jeho konci vás ovšem čeká závěrečná zkouška, kterou musíte obhájit. Jedná se o diplomovou práci. Diplomka má mezi 50 až 90 stranami. Záleží ale na ustanovení konkrétní vysoké školy. Psaní při studiu a práci není snadné, ale naštěstí existují možnosti, jak si můžete vše hodně usnadnit.

Nechte si pomoci a ušetříte si práci

S pomocí od odborníků si můžete oddechnout. Nemusíte tolik řešit vypracování diplomové práce, protože se vám někdo jiný postará o mnoho činností a dokumentů, které musíte pro vypracování mít k dispozici. Očekávat můžete pomoc v následujících oblastech:

  • příprava podkladů a rešerše,
  • zpracování příloh,
  • korektury, oprava gramatických chyb,
  • práce na textu jednotlivých kapitol.

Důležité je, že vám bude pomáhat člověk, který je v dané oblasti zběhlý a ví, o čem mluví. Rozhodně se nejedná o žádného laika, protože to by vaši profesoři okamžitě poznali. Navíc se jedná o odbornou publikaci, takže vám s ní musí pomoci odborník, který vystudoval stejný obor jako vy. Vy budete muset na konci použít řezací plotr a postarat se o obhajobu. Práci neudělají celou za vás, ale usnadní vám obrovskou část z celého procesu.

3 klíčové části diplomové práce

Důležitými a často opomíjenými částmi diplomové práce jsou: abstrakt, úvod a závěr. Možná si myslíte, že nejdůležitější je jádro celé práce. Profesoři se ale budou dívat na práci jako celek. A tyto tři části jsou velmi důležité. Abstrakt se píše ve dvou jazycích a měl by být krátký. Musí motivovat čtenáře, aby se pustil do čtení vaší publikace.

Úvod by měl zhodnotit, co máte v plánu v rámci práce prozkoumat a čeho chcete dosáhnout. Psát ho musíte velmi poutavě, aby si lidé chtěli přečíst i následující stránky vaší diplomové práce. A na konci nezapomeňte na závěr, který by měl mít (stejně jako úvod) 2-3 strany. Vyjádříte zde pozitivní i negativní názory, zhodnotíte dosažení svých původních cílů a můžete ho zakončit citátem.

Zdroj obrázku: Miljan Zivkovic / Shutterstock.com