Alternativní medicína a zdravotní možnosti

Výraz „alternativní“ nám napovídá, že se jedná o úplný protiklad medicíny, která je založena na důkazech. Do tohoto typu léčení jsou zahrnovány metody a postupy, které nebyly otestovány vědeckými metodami. Neznamená to, že metoda je neúčinná, ale pouze to, že není ověřena metodami současné vědy. Mnoho lidí tento typ léčení nepoužívá, protože se z větší části zakládá na rostlinných produktech, kterým lidé nevěří. Raději do sebe hodí chemickou tabletku, než aby se zajímali o jinou možnost léčby. Víc v následujícím článu…

Některé formy alternativní medicíny jsou založeny na postupech a rituálech, které mají kořena v pohanské, duchovní či jinak nábožensky založené tradici. O alternativní medicíně se vede mnoho debat, neboť má jak řadu příznivců, tak řadu odpůrců. Tato forma medicíny zahrnuje například doplňky stravy, speciální čaje, masážní terapie, magnetoterapii, duchovní léčbu nebo přípravky na bázi bylin, existují například legální a méně známé produkty jako je Cibdol, které přináší mnoho zdravotních výhod.

Alternativní medicína je velmi komplexním pohledem na člověka jako takového, protože při práci se léčitel snaží prozkoumat a pochopit pacientovy individuální podmínky, které ovlivňují jeho zdraví a duševní pohodu. Nesnaží se tedy jen potlačit a vyléčit příznaky, ale hledá příčiny a důvody pacientova stavu. Poté zavede praktická opatření, která se citlivě včleňují do pacientova životního stylu a jsou přizpůsobena jeho aktuálním podmínkám. Díky tomu dochází u pacienta k pocitu zodpovědnosti, protože musí lehce upravit svůj životní styl a výsledek léčby tedy velkou vahou spočívá na něm, což se v klasické medicíně tak často nestává.

Dělení alternativní medicíny není jednoduché, protože existuje mnoho metod a oborů a všechny tyto metody můžeme seskupovat podle různých hledisek. Nejčastěji se ale využívá dělení podle způsobu léčení.

1) Metody založené na přírodních prostředcích a lécích (aromaterapie, fototerapie, hydroterapie, léčení teplem apod.)

2) Metody manuální a manipulativní (chiropraxe, masáže)

3) Metody paranormální, jež předpokládají existenci nadpřirozených sil (bioenergetika, psychotronika, psychochirurgie apod.)

4) Akupunktura

5) Homeopatie

6) Dietoterapie (makrobiotika, vitaminoterapie)

7) Fetišistické metody (léčba kameny nebo amulety)

8) Léčba vírou

9) Psychologické metody

Mezi nejstarší a nejrozšířenější formy alternativní medicíny patří tradiční čínská medicína, jejíž kořeny lze najít v dílech, která jsou stará přes 4000 let. Hlavní myšlenkou je to, že celé lidstvo je součástí přírody a zdraví nebo rovnováhy může být dosaženo jen tehdy, kdy se člověk drží přírodních zákonů a přizpůsobí se klimatu, ročnímu období a geografickému okolí.

Tradiční čínská medicína je vlastně základním kamenem alternativní léčby, protože věří tomu, že se onemocnění týká celého jedince a ne jen jeho části nebo některého vnitřního orgánu. Tedy jen léčba celého člověka může vyřešit jeho problémy.

Nám nejznámější alternativní léčebnou metodou je akupunktura, která tvoří významnou součást výše uvedené tradiční čínské medicíny, Většinou se praktikuje jako samostatná léčebná metoda nebo jako doplněk klasické medicíny. Jde o léčbu jehlami, které jsou zaváděny do určitých bodů na povrchu lidského těla. Každému bodu na těle je přidělen jiný problém, ať už se jedná o migrénu, bolesti žaludku, ale i o zánětlivé onemocnění. Tato léčba si zakládá na tom, že vše lze vyléčit stimulací správných bodů.

Metod je opravdu mnoho, a proto se nyní zmíníme o poslední, ale neméně známé formě léčby, jíž je homeopatie. Homeopatie vychází z myšlenky, že „podobné léčí podobné“. To ale paradoxně ve skutečnosti znamená, že každá látka, která by mohla organismu uškodit ho umí také vyléčit. Jinak řečeno, nemocnému člověku jsou podávané zředěné látky, které by u zdravého člověka vyvolaly stejný stav, jako má nemocný. Na stejném principu funguje například i očkování proti chřipce, kdy se do těla vstříkne malé množství virů chřipky a člověk si na ně sám vyvine protilátky.

Alternativní medicína je jistě velmi zajímavá, ale u nás je zatím bohužel málo rozšířená, hlavně kvůli tomu, že stojí na úplně jiném principu než klasická medicína a lidé do sebe raději hodí pilulku, než aby vyřešili příčinu nemoci a upravili svůj životní styl. Pravdou ale je, že v nynější době začíná být stále více a více nemocí rezistentních na antibiotika, a proto lidé přistupují k alternativní léčbě, která pro jejich zdraví bude určitě lepší.