Cool People of Brno: Markéta Sudová, školka a jesle SMARTbaby

Máte doma malé dítě a řešíte, kam jej dát do školky? Já se před podobnou otázku také před lety postavila a upřímně, bylo těžké se rozhodnout… Pokud jste na tom stejně, možná Vás nasměruje můj další rozhovor v rámci rubriky Cool People of Brno, kdy Vám představím paní Markétu Sudovou, majitelku brněnských jeslí a školky SMARTbaby. Čím je právě tato školka tak jedinečná a co zde mohou děti a také rodiče očekávat?

 

Dobrý den, Markéto. Prosím, co Vás vedlo k realizaci a otevření soukromých jeslí a školky SMARTbaby?
Provozovat jesle a školku byl vždy můj sen a postupně jsem se k němu přes práci v nadnárodní společnosti, mateřskou dovolenou a podnikání v jiném oboru, dopracovala. Vznik takového zařízení rozhodně není procházka růžovým sadem, chce to hlavně odvahu, dostatek energie a peněz a chuti obětovat tomu veškerý čas a mít jasnou představu, čeho chcete dosáhnout. A pak už to jde skoro samo ;o))

Čím je právě školka a jesle SMARTbaby jiná, než ostatní – hlavně státní školky?
Od státní školky nás odlišuje mnoho věcí – tím největším rozdílem je malý kolektiv dětí ve třídě a dlouhá provozní doba, otevřeno máme také o prázdninách a státních svátcích. Volíme individuální přístup k dítěti a respektování jeho potřeb a fáze vývoje, úzce spolupracujeme s rodiči při rozvíjení jeho dovedností a znalostí. Hodně času trávíme venku, nejen na naší velké zahradě, ale také v přírodě a v okolí školky. Každý měsíc pro děti připravujeme extra aktivity jako návštěvy divadla, výlety za poznáním do centra Brna, do solné jeskyně, na statek, na ranč, do ZOO apod. Do každodenních výukových činností i hry zapojujeme např. prvky Montessori, NTC learning Mensa ČR apod.

Jaké jsou zde hlavní výhody pro rodiče?
Největším benefitem pro rodiče je určitě dlouhá provozní doba od 7 do 19 hodin. Jsme dobře dostupní MHD a dá se u nás bez problémů zaparkovat. Rodiče mají naše služby pro dítě all inclusive, tzn. již neplatí žádné další platby za vstupné a jízdné, nemusí také řešit objednávání a rušení stravy – o to se postaráme my. Z vlastní zkušenosti rodiče vím, že toto je věc, která se „věčně řeší“ a vždycky se na to zapomene ;o)) Dále nabízíme možnost individuální docházky dle potřeb rodičů – např. jen několik dnů v týdnu, čímž podporujeme částečné a zkrácené úvazky a návrat po rodičovské dovolené zpět do práce. Na konci kalendářního roku je vystaveno potvrzení na dítě o výši vynaložených nákladů na školné (bez stravného),které si jeden z rodičů může do výše minimální mzdy pro daný rok uplatnit jako slevu na dani. Pokud jim zaměstnavatel poskytuje některý z benefit programů, které jsou na trhu, mají možnost úhrady školného touto formou – spolupracujeme s programy Benefit plus a Ticket Junior a můžeme navázat spolupráci s dalšími. Rodiče tak mají další možnost si výši školného ještě snížit – na základě § 6 odst. 9 písm. d) zákona o dani z příjmu je možné zaměstnancům převést část mzdy, která bude určena na platbu předškolnímu zařízení, do daňově výhodnějšího režimu, ušetří tak dalších 31%.

Z Vašeho úhlu pohledu, proč je lepší pro dítě zvolit soukromou školku, než tu státní?
U nás ve třídě jsou si děti věkově blízké. Nabízíme laskavé, otevřené a domácí prostředí, kde se děti cítí příjemně a bezpečně. Při „výuce“ klademe důraz na individuální přístup k osobnosti každého dítěte, podporujeme samostatnost a sebedůvěru a zároveň vedeme děti ke spolupráci a interakci v kolektivu. Používáme nejefektivnější způsob učení – hrou a prožitkem, které je pro dítě největším přínosem. Klademe důraz na propojení teoretických znalostí s praktickými dovednostmi.

Jak je velký kolektiv dětí ve třídě ve školce SMARTbaby?
V každé třídě je maximálně 12 dětí.

Můžete nám nastínit, jak probíhá běžný den ve Vaší školce – jaký mají děti program?:)
Otevíráme v 7 hodin, kdy se už scházejí první děti. Mají volnou hru nebo řízenou výtvarnou činnost, kolem 8 hodiny se děti rozcházejí do svých tříd a pokračují ve hře a přípravě na svačinu. Kolem 9 hodiny máme svačinku, po svačince si udělají tety a učitelky s dětmi kruh, popovídají si o tom, co je za den, jaké máme počasí, co je čeká a jaký je program dne. Pokračují hudební a pohybovou výchovou (máme ve třídě i klavír a hudební nástroje pro děti), věnují se výtvarné výchově. Kolem 10 hodiny odcházejí na procházku nebo na naši velkou zahradu, která je dostatečně vybavena herními prvky a v létě je příjemně stíněna. Ve 12 hodin děti obědvají, mezi 12.30 – 13 odcházejí dopolední děti domů a celodenní se připravují na spánek. Děti u nás spí nebo odpočívají do cca 15 hodiny, následuje odpolední svačina a než děti postupně odcházejí domů, tak mají opět volné (hra, pobyt na zahradě) nebo řízené činnosti (výtvarné nebo hudební).

Přistupujete zde k dětem dle nějakého výukového stylu/programu – jako např. Montessori, Emilio Reggia…?
Naše jesle a školka jsou úplně „normální“ – tzn. děti mají každý den na programu výtvarné, hudební a především pohybové činnosti. U školkových dětí zapojujeme do každodenní výuky základy angličtiny. Učitelky jsou proškoleny a používají při práci metodu NTC learning, kterou u nás zavádí společnost Mensa a jedná se o unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku, především do věku 6 let. Kromě každodenních aktivit s dětmi podnikámě každý měsíc další extra aktivity, jako je návštěva divadla, planetária, výlety na přehradu, do ZOO, na ranč, statek, do obory, do města, na výstavy apod. A samozřejmě nezapomínáme na dostatečný prostor pro řízenou i volnou hru dětí, která je v předškolním věku to nejdůležitější pro rozvoj jejich osobnosti a sociálních vazeb a chování.

Mnoho rodičů, jak dobře vím, řeší také problémy s docházkou dítěte – kdy např. nechtějí, aby jejich dítě do školky docházelo celý týden. Je ve školce SMARTbaby možné flexibilně naplánovat docházku?
Preferujeme celodenní, celotýdenní docházku, ale pokud máme volné kapacity, mohou si rodiče zvolit typ docházky (dopolední, odpolední, celodenní) a frekvenci (kolik a které dny v týdnu), jak potřebují s ohledem na své pracovní závazky a nebo jiné potřeby. Vždy se snažíme rodičům a jejich potřebám vyjít maximálně vstříc.

Musí být dítě zcela soběstačné, abyste jej do jeslí nebo do školky přijali?
Přijímáme děti již od 1 roku, ale umíme se postarat i o děti mladší. Tety a učitelky ve spolupráci s rodiči individuálně pracují s každým dítětem, spolu s rodiči jim pomáháme posunout se ve vývoji vzhledem k jejich aktuálnímu věku a vyspělosti. Tedy děti přijímáme takové, jaké jsou ;o))

Kdy je u Vás dobré dítě hlásit k zápisu?
Děti přijímáme po celý rok, dle potřeb rodičů a samozřejmě dle volných kapacit. Vždy je lepší si místo rezervovat předem, ale nejsou u nás výjimky, kdy rodiče přijdou například ve středu se podívat a dohodnout se a už ve čtvrtek dítě nastoupí k docházce. Větší vlny dětí k zápisu jsou na přelomu ledna a února a pak koncem srpna. Pro docházku od září ještě máme volných pár posledních míst.

Jakým způsobem se u Vás hradí školné (můžete uvést, kolik stojí) a co všechno přesně zahrnuje?
Školné se u nás hradí převodem na účet nebo v hotovosti, vždy před začátkem měsíce. Je rozdílné pro děti do 3 let, kterým je potřeba poskytovat větší péči a pro děti od 3 let, které jsou již samostatnější v oblékání, stolování, hygieně. Ceník naleznete na www.smartbaby.cz
Děkuji Vám za rozhovor a přeji školce mnoho spokojených dětí.:)

Soukromou školku a jesle SMARTbaby najdete v Brně – Řečkovicích, na adrese Kuřimská 2.

 

ODKAZ: SMART BABY / web
ODKAZ: SMART BABY / facebook